Σαγιονάρα δίχαλη με διακοσμητικούς κρίκους

<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: -webkit-auto; background-color: #ffffff; font-size: small;">&Gamma;&iota;&alpha; &chi;&alpha;&lambda;&alpha;&rho;ή &kappa;&alpha;&iota; loose &delta;&iota;ά&theta;&epsilon;&sigma;&eta; &epsilon;&kappa;&epsilon;ί &pi;&omicron;&upsilon; &theta;έ&lambda;&epsilon;&iota;&sigmaf; &nu;&alpha; &kappa;ά&nu;&epsilon;&iota;&sigmaf; &alpha;&mu;έ&tau;&rho;&eta;&tau;&epsilon;&sigmaf; &pi;&epsilon;&rho;&iota;&pi;ά&tau;&omicron;&upsilon;&sigmaf; &alpha;&lambda;&lambda;ά &pi;&rho;&omicron;&beta;&lambda;&eta;&mu;&alpha;&tau;ί&zeta;&epsilon;&sigma;&alpha;&iota; &pi;&omega;&sigmaf; &epsilon;ύ&kappa;&omicron;&lambda;&alpha; &theta;&alpha; &kappa;&omicron;&upsilon;&rho;&alpha;&sigma;&tau;&epsilon;ί&sigmaf;, &mu;&eta;&nu; &tau;&omicron; &beta;ά&zeta;&epsilon;&iota;&sigmaf; &kappa;ά&tau;&omega; &gamma;&iota;&alpha;&tau;ί &tau;&omicron; BUBBL-8 &sigma;&alpha;&nu;&delta;ά&lambda;&iota; &theta;&alpha; &sigma;&omicron;&upsilon; &delta;ώ&sigma;&epsilon;&iota; &alpha;&pi;ί&sigma;&tau;&epsilon;&upsilon;&tau;&alpha; &alpha;&pi;&alpha;&lambda;ή &kappa;&alpha;&iota; ά&nu;&epsilon;&tau;&eta; &alpha;ί&sigma;&theta;&eta;&sigma;&eta; &sigma;&tau;&omicron; &pi;&epsilon;&rho;&pi;ά&tau;&eta;&mu;&alpha;, &tau;ό&sigma;&omicron; &pi;&omicron;&upsilon; &theta;&alpha; &zeta;&eta;&tau;ά&sigmaf; &kappa;&iota; ά&lambda;&lambda;&omicron;. &Tau;&iota; &pi;&epsilon;&rho;&iota;&mu;έ&nu;&epsilon;&iota;&sigmaf; &lambda;&omicron;&iota;&pi;ό&nu;?</span></p>